Personeelsreglement ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Voor werknemers die in dienst zijn bij een van de onderdelen van het ministerie van EZK gelden de rechten en plichten uit dit personeelsreglement. Ze zijn een aanvulling op de CAO Rijk die voor alle rijksambtenaren geldt.