Personeelsreglement ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Op deze pagina staat het personeelsreglement van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het personeelsreglement is een aanvulling op de CAO Rijk die voor alle rijksmedewerkers geldt. Het personeelsreglement bevat, in aanvulling op de CAO Rijk, een overzicht van regels, afspraken en voorzieningen op het gebied van personeelsbeleid voor medewerkers van IenW.

Op het Rijksportaal is meer informatie te vinden over het personeelsreglement IenW.

Het personeelsreglement wordt regelmatig gewijzigd. De actuele versie is versie 10.0 met de datum van 1 juli 2024.