Personeelsreglement ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Voor werknemers die in dienst zijn bij een van de onderdelen van het ministerie van OCW  gelden de rechten en plichten uit dit personeelsreglement. Ze zijn een aanvulling op de CAO Rijk die voor alle rijksambtenaren geldt. Daarnaast gelden er huisregels en andere spelregels die werknemers kunnen vinden op Rijksportaal of het intranet van hun dienstonderdeel. Het ministerie bestaat uit enkele grotere en kleinere dienstonderdelen. Zie daarvoor ook het organogram van het ministerie van OCW.