Personeelsreglement ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

In het Personeelsreglement SZW zijn de rechten en plichten opgenomen voor ambtenaren die werkzaam zijn binnen het ministerie en het bevat de voor SZW specifieke regelingen in aanvulling op de CAO Rijk die voor alle rijksambtenaren geldt.

In het reglement zijn onder andere het beleid rondom ziekteverzuim en de bedrijfsfitnessregeling opgenomen. Daarnaast is er onder meer informatie vinden over integriteit, arbeidsomstandigheden, voorschriften, dienstreizen en vergoedingen.

Het personeelsreglement bevat:

  • regelingen afgesproken met de vakbonden in het Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) van SZW.
  • regelingen afgesproken met de medezeggenschap
  • regelingen die onder het instructierecht van de werkgever vallen.

De bijlagen bij het het personeelsreglement zijn alleen te openen als u de pdf opslaat.