Personeelsreglement ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Voor werknemers die in dienst zijn bij een van de onderdelen van het ministerie van VWS gelden de rechten en plichten uit dit personeelsreglement. Ze zijn een aanvulling op de CAO Rijk die voor alle rijksambtenaren geldt.