Aanpak opstellen personeelsreglementen

Dit document beschrijft de werkwijze voor het schrijfproces van de personeelsreglementen. In verband met de impementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020 dienden de decentrale regelingen, voor zover dat relevant was, te worden omgezet in personeelsreglementen. Iedere organisatie heeft een eigen personeelsreglement opgesteld en om te ondersteunen dat deze:

  • via een transparant proces tot stand komen
  • duidelijk, beknopt en goed leesbaar zijn en
  • en zo veel mogelijk rijksbreed eenduidig zijn

is in 2019 deze aanpak opgesteld.