Artikelen over de pilot

Over de pilot wordt veel geschreven. Hieronder vind je daarom een aantal nieuwsberichten en andere artikelen. 

Tweewielers in de cao: duurzaam, goedkoop én gezond

Nieuwsbericht | 20-12-2023 | Denk Doe Duurzaam

Het is eigenlijk geen nieuws meer: fietsen is - na lopen - zo ongeveer het duurzaamste transport denkbaar. Fietsen naar je werk heeft nauwelijks negatieve impact op het klimaat en levert ook nog eens aanzienlijke gezondheidsvoordelen op. Deze vorm van vervoer zorgt dus voor een duurzamere bedrijfsvoering én duurzame inzetbaarheid van werknemers. Toch is er nog te weinig ruimte voor de fiets in de huidige CAO Rijk, vinden de leden van het experimentteam ‘Boost de fiets’. In dit artikel leggen zij uit waarom hun deelname aan de pilot voor een duurzamere CAO Rijk zo belangrijk is. Lees verder

Maak van je werkplek een groene oase

Nieuwsbericht | 14-12-2023 | Denk Doe Duurzaam

Een groenere werkplek, op kantoor én thuis. Dat is het doel van experimentteam Weg met de Betonnen Kolos, dat dit idee uitwerkte voor de pilot verduurzaming CAO Rijk. Het idee zorgt voor impact op heel veel plaatsen in Nederland. “Van grote kantoorgebouwen tot middenin woonwijken, overal werken mensen voor de Rijksoverheid. Met al het extra groen op die werkplekken samen maken we een groot verschil in Nederland.”  Lees verder

Het Rijk wil de duurzaamste cao van Nederland. Hoe krijg je die?

Nieuwsbericht | 6-12-2023 | NRC

In het najaar van 1995 ontketende PvdA’er Willem Vermeend een ware rage. De toenmalig staatssecretaris van Financiën kwam met een wet waarmee bedrijven de fiets-van-de-zaak voor hun werknemers van de belasting konden aftrekken. Fietsproducenten als Batavus, Gazelle en Sparta zagen hun kans schoon om extra fietsen te slijten. Vermeend, die zelf altijd van zijn woonplaats Leiden naar het Binnenhof in Den Haag fietste, wilde het met de regeling aantrekkelijker maken om op de fiets naar het werk te komen, in plaats van met de auto. Goed voor het milieu, en voor de gezondheid van de werknemer. Bijna dertig jaar later heeft de fiets-vande-zaak nog bijna overal een plek in de arbeidsvoorwaarden. De dienstfiets van Vermeend kan worden gezien als de eerste arbeidsvoorwaarde die in het teken stond van duurzaamheid. Daar zijn er de afgelopen jaren in rap tempo meer van bijgekomen, ziet werkgeversvereniging AWVN. Deze zomer sprak de organisatie zelfs van een „groene transitie” die zich in de arbeidsvoorwaarden voltrekt, onder meer door hogere kilometervergoedingen voor de fiets. Hoe doe je dat, zo’n cao verduurzamen? En gaat het niet ten koste van de loonsverhoging aan de onderhandelingstafel? Lees verder

Bespreek het: Betere gesprekken over duurzaamheid mogelijk maken in de cao

Nieuwsbericht | 5-12-2023 | Denk Doe Duurzaam

De transitie naar een duurzame manier van leven en werken vraagt om actie. Overstappen op schone energie, duurzamer inkopen, bewuster reizen, materialen hergebruiken: het is allemaal een kwestie van doen. Liefst met zoveel mogelijk mensen. Maar hoe enthousiasmeer je anderen om ook duurzame keuzes te maken en gedrag te veranderen? Op die vraag zocht een groep rijkscollega’s vanuit verschillende departementen een antwoord. Hun idee voor de pilot verduurzaming CAO Rijk richt zich niet alleen op de voetafdruk, maar voornamelijk op de ‘handafdruk’ van rijksambtenaren. "Het gesprek over dilemma’s rondom duurzaamheid is soms ingewikkeld, maar juist hierin liggen veel kansen." Lees verder

Dataschaamte: data als onbekende vervuiler

Nieuwsbericht | 30-11-2023 | Denk Doe Duurzaam

Mails met veel bijlagen, verschillende online samenwerkingsruimten en veel ongebruikte bestanden in je opslag: iedere rijksambtenaar met kantoorwerk heeft hiermee te maken. Maar deze huidige manier van omgaan met digitale gegevens is niet zonder gevolgen. Al het dataverkeer en de opslag ervan gaat via datacenters, die een enorme CO₂-uitstoot genereren. Weinig mensen zijn hiervan op de hoogte. Maar als het aan de leden van het experimentteam ‘Data als onbekende vervuiler’ ligt, verandert dit zo snel mogelijk. Zij deden daarom met enthousiasme mee aan de pilot voor een duurzamere CAO Rijk. Lees verder

Sociaal en duurzaam plezier: een pleidooi voor bewustere teamuitjes

Nieuwsbericht | 16-11-2023 | Denk Doe Duurzaam

Ambtelijke organisaties krijgen wel eens het verwijt in een ‘ivoren toren’ te zitten. Onder meer een andere invulling van teamuitjes kan daar verandering in brengen, denken de ambtenaren die als lid van het experimentteam ‘Midden in de maatschappij’ meededen aan de pilot voor een duurzamere CAO Rijk. Hun doel is om ambtenaren bewuster te maken van maatschappelijke verscheidenheid en impact, zodat ze vaker denken aan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of op een andere manier hulp bieden aan kwetsbare groepen. Naast een sterk sociaal-maatschappelijk karakter, zou ook duurzaamheid standaard een grotere rol moeten spelen in de afwegingen voor teamactiviteiten, vindt het team. Zodat die in lijn zijn met de Sustainable Development Goals (SDG). In dit artikel lichten teamleden Joost Hellegers en Ciska Hiemstra hun idee toe. Lees verder

Sterke pitches leiden tot prachtig resultaat voor pilot duurzame cao

Nieuwsbericht | 19-10-2023 | Denk Doe Duurzaam

Een volgende etappe is afgelegd in de reis naar de meest duurzame cao van Nederland. Tijdens de Demodag op 4 oktober, koos een jury drie ideeën uit die doorgaan naar de volgende pilotfase. Deze ideeën worden verder getest en uitgewerkt om aan te bieden aan de onderhandelaars voor de nieuwe CAO Rijk. Tot ieders verrassing zegden de jury en de onderhandelaars toe ook alle andere ideeën te gaan ondersteunen. Een mijlpaal voor duurzame arbeidsvoorwaarden. Lees verder

Rijksambtenaren testen experimenten voor een duurzamere CAO Rijk

Nieuwsbericht | 24-08-2023 | Denk Doe Duurzaam

Het vergroenen van de cao-afspraken was onlangs volop in het nieuws. De werkgeversvereniging AWVN deed er bijvoorbeeld onderzoek naar. Ook de Rijksoverheid is hiermee bezig in de pilot verduurzaming CAO Rijk, samen met de vakbonden. Want ook in de arbeidsvoorwaarden zien de werkgever en de werknemersorganisaties mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan een beter klimaat en milieu. Lees verder 

Werkgever wil cao vergroenen, maar stuit daarbij op belastingregels

Krantenartikel | 28-06-2023 | NRC

De helft van de werkgevers heeft de cao-afspraken de afgelopen jaren 'vergroend', een nog groter deel wil hiermee aan de slag, aldus onderzoek van de werkgeversorganisatie AWVN. Lees verder 

Reis naar duurzaamste cao bevlogen van start

Nieuwsbericht | 21-06-2023 | Denk Doe Duurzaam

De reis naar de meest duurzame cao van Nederland is begonnen! En wel tijdens de startdag van de pilot Verduurzaming cao Rijk op 31 mei. Zo’n 50 enthousiaste rijksambtenaren uit het hele land pakken veertien veelbelovende ideeën bij de kop: van langer doen met je telefoon of laptop tot ecologisch groenbeheer rond gebouwen. Volgens de methode ‘design voor duurzaam’ ontwikkelen ze de innovatieve ideeën door, om ze deze zomer te kunnen testen in de praktijk. Lees verder 

Doe, denk en werk mee aan je eigen duurzame cao

Nieuwsbericht | 15-03-2023 | Denk Doe Duurzaam

In 2024 starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao Rijk. Daarin gaat het traditioneel over salaris, werktijden of pensioen. Maar dat zijn allang niet meer de enige onderwerpen aan de onderhandelingstafel. Duurzaamheid staat hoog op de agenda. En dat wordt niet alleen aan die ene tafel besproken. Integendeel zelfs. Alle medewerkers van het Rijk krijgen de kans om mee te denken over de verduurzaming van hun cao. Dit kan door in te stappen in de pilot die hiervoor wordt georganiseerd. Waarom? En wat dat verder voor jou betekent? Dat leggen de initiatiefnemers uit in dit artikel! Lees verder

Pilot duurzame cao: heb je een idee? Doe mee!

Nieuwsbericht | 31-01-2023 | Denk Doe Duurzaam 

Tijdens de laatste cao-onderhandelingen hebben bonden en werkgever Rijk een pilot afgesproken voor verduurzaming van de cao. Heb jij hiervoor een goed idee? Of wil je daarover meedenken en meedoen met een experiment? Als we onze collectieve denkkracht benutten en omzetten in actie, komen we misschien wel tot de meest duurzame cao van Nederland! Lees verder