Vuistregels van de pilot

Om richting te geven aan de ideeën, zijn een aantal vuistregels of leidende principes opgesteld. Deze zijn gebruikt om te besluiten welke ideeën verder gaan. Ook spelen deze waarden een rol in de uitvoering van de experimenten in de impactprojecten in deel twee van de pilot.