Vuistregels van de pilot

Om richting te geven aan de ideeën, zijn een aantal vuistregels of leidende principes opgesteld. Het zijn waarden die worden gebruikt om te besluiten welke ideeën verder gaan. Ook zullen deze leidende principes een rol spelen in de uitvoering van de experimenten.