Reglement Geschillencommissie ACRU

In hoofdstuk 4 van de ACRU staat dat er een geschillencommissie is voor advisering over geschillen die de toepassing van de ACRU betreffen. In dit reglement hebben partijen bij de ACRU de werkwijze van die geschillencommissie beschreven.