Bijlage 17: Functies die onder het SBF-overgangsrecht vallen

Op deze lijst staan per categorie de functies die vallen onder het SBF-overgangsrecht.

Categorie A: functie waarvan de aanmerking substantieel bezwarend is vervallen na 31 maart 2015

Bij het ministerie van Justitie en Veiligheid

Binnen de inrichtingen van de dienst Justitiële Inrichtingen:

 • groepswerker
 • leraar.

Bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bij de Inspectie Leefomgeving en Transport:

 • rechercheur bij de Inlichtingen- en Opsporingsdienst.

Categorie B: functies waarvan de aanmerking substantieel bezwarend is vervallen voor 1 april 2015

Bij het ministerie van Financiën

Bij de Eenheid Belastingdienst/ Economische Controledienst (vervallen per 1 juli 2003)

 • rechercheur/opsporingsambtenaar, belast met hetzelfde complex van werkzaamheden die tot 1 september 1999 voorkwam bij de voormalige hoofdafdeling Internationaal Economische Recherche van de Economische Controledienst bij het Ministerie van Economische Zaken
 • rechercheur belast met hetzelfde complex van werkzaamheden in verband met de controles op de naleving van de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf, die tot 1 september 1999 voorkwam bij de voormalige afdeling Rechercheteam van de hoofdafdeling Economische Ordeningsrecherche van de Economische Controledienst bij het Ministerie van Economische Zaken.

Bij het ministerie van Economische Zaken

Bij de afdeling Toezicht van het Agentschap Telecom (vervallen per 27 april 2012):

 • medewerker handhaving opsporing/zeevaart/landmobiel en binnenvaart
 • (senior) medewerker handhaving opsporing + mobiele monitoring
 • (senior) medewerker handhaving opsporing + markttoezicht radio- en randapparatuur
 • (senior) medewerker handhaving opsporing + zeevaart
 • (senior) medewerker handhaving zeevaart + landmobiel en binnenvaart + mobiele monitoring
 • medewerker handhaving zeevaart + mobiele monitoring
 • (senior) medewerker handhaving (binnendienst) + opsporing + mobiele monitoring
 • (senior) medewerker handhaving (binnendienst) + opsporing + landmobiel en binnenvaart
 • (senior) medewerker handhaving (binnendienst) + opsporing + landmobiel en binnenvaart + mobiele monitoring.

Categorie C: FLO-functies die niet zijn aangemerkt als substantieel bezwarend

Bij het ministerie van Justitie en Veiligheid

Binnen de inrichtingen van de dienst Justitiële Inrichtingen:

 • algemeen directeur
 • hoofd begeleiding
 • bedrijfsleider
 • sociaal-cultureel werker
 • therapeut
 • hoofd civiele dienst/hoofd interne dienst.

Bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bij de Scheepsvaartinspectie van het directoraat-generaal Goederenvervoer:

 • adjunct-inspecteur
 • expert en senior-expert
 • scheepsmeter en senior-scheepsmeter.

Bij de hoofdafdeling Handhaving van de Rijksdienst voor de Radiocommunicatie van het directoraat-generaal Telecommunicatie en Post:

 • inspectie-ambtenaar Landmobiel en Binnenvaart
 • (eerste) medewerker mobiele monitoring
 • (senior) monitoringsambtenaar
 • (senior) medewerker registratie en analyse
 • (senior) medewerker handhaving landmobiel en binnenvaart/mobiele monitoring
 • medewerker handhaving landmobiel en toezicht EMC
 • medewerker handhaving landmobiel en binnenvaart/ zeevaart/markttoezicht radio- en randapparatuur
 • medewerker handhaving technisch specialist/mobiele monitoring/landmobiel en binnenvaart
 • medewerker handhaving technisch specialist/landmobiel en binnenvaart/markttoezicht radio- en randapparatuur
 • medewerker handhaving toezicht EMC/mobiele monitoring
 • senior medewerker handhaving zeevaart/landmobiel en binnenvaart
 • senior medewerker handhaving zeevaart/mobiele monitoring.

Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnen de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst:

 • functies die daartoe afzonderlijk zijn aangewezen.