Andere betrokken personen/anders verbonden met een melder

Een betrokken derde in de zin van (het voorstel voor) de Wet bescherming klokkenluiders:
a. een derde die verbonden is met een melder en die kan worden benadeeld door de werkgever van de melder of een persoon of organisatie waarmee de melder anderszins in een werkgerelateerde context verbonden is, en
b. een rechtspersoon die eigendom is van de melder, waarvoor de melder werkt of waarmee de melder anderszins werkgerelateerd verbonden is.
Zie ook de uitleg van cao-partijen.