Werkgever

De in deze cao vermelde personen en organen die de Staat der Nederlanden kunnen vertegenwoordigen.