12.1 Personeelsgesprek

Minimaal een keer per jaar hebben u en uw leidinggevende een personeelsgesprek. Dit gesprek heeft een tweezijdig karakter waarbij u beiden gelijkwaardige gesprekspartners bent. Een beschrijving van de bedoeling en onderwerpen van personeelsgesprekken vindt u in bijlage 12 van de cao.

Ter voorbereiding op het personeelsgesprek kunnen u en uw leidinggevende personen raadplegen waarmee u een functionele werkrelatie heeft en die inzicht hebben in uw functioneren.

In het personeelsgesprek komt aan de orde:

 • uw functioneren:
  • onder welke omstandigheden u uw afgesproken werkzaamheden heeft uitgevoerd
  • de resultaten die u heeft behaald in de afgelopen periode en hoe u dat heeft gedaan
 • uw mening over uw functioneren en de mening van uw leidinggevende over uw functioneren
 • afspraken over uw werkzaamheden voor de komende periode. Dit is inclusief afspraken over:
  • de omstandigheden waaronder u deze werkzaamheden gaat uitvoeren, en
  • de resultaten die u samen met uw leidinggevende voor ogen heeft
 • afspraken over uw persoonlijke ontwikkeling.

In het personeelsgesprek wordt extra aandacht besteed aan de wenselijkheid en mogelijkheden om uw loopbaan in een andere functie voort te zetten als u vijf jaar of langer in dezelfde functie werkzaam bent.

Van het personeelsgesprek maakt u samen met uw leidinggevende een personeelsgespreksverslag via het instrument daarvoor in het P-Direktportaal.

Uw leidinggevende neemt in het personeelsgespreksverslag een samenvattende conclusie op over uw functioneren via de bijbehorende score. Dit is de opvatting van uw leidinggevende waarmee u het niet eens hoeft te zijn. Dit kunt u in het personeelsgespreksverslag vermelden.