12.4 Voorzieningen bij deelname selectieprocedure van de EU

De Europese Unie selecteert nieuwe werknemers over het algemeen via speciale  selectieprocedures. Als u bij de Europese Unie in dienst wilt komen moet u eerst die selectieprocedure doorlopen. De eerste selectie betreft computertests om geschiktheid en vaardigheden te testen.

Als u kunt aantonen dat u bent geslaagd voor de eerste selectie, heeft u recht op een aantal voorzieningen voor het vervolg van de selectieprocedure:

  • twee dagen verlof voor uw eigen voorbereiding en zelfstudie
  • vergoeding van de kosten van de assessmenttraining van Werken bij de EU
  • twee dagen verlof voor het volgen van de assessmenttraining
  • vergoeding van uw reis- en verblijfkosten vanwege de assessmenttraining op dezelfde manier  als bij een binnenlandse dienstreis
  • een dag verlof voor deelname aan het assessment in Brussel
  • vergoeding van uw reis- en verblijfkosten vanwege de deelname aan het assessment op dezelfde manier als bij een buitenlandse dienstreis.

Hierbij geldt als voorwaarde dat u moet aantonen dat u heeft deelgenomen aan de training Werken bij de EU en aan het assessment in Brussel.