14.3 Voorzieningen VWNW-beleid en reorganisaties

Naast de maatwerk-voorzieningen in uw VWNW-plan, bevat het VWNW-beleid ook een aantal algemene voorzieningen die uw overstap naar een andere functie kunnen bevorderen. Van een aantal van deze voorzieningen kunt u ook gebruik maken als u geen VWNW-kandidaat bent. In onderstaande tabel is aangegeven welke VWNW-voorzieningen er zijn en of u daar recht op heeft.

Overzicht voorzieningen VWNW-beleid
Algemeen Aangewezen groep voorbereidende fase Vrijwillige VWNW-kandidaat Verplichte VWNW-kandidaat
Aanvulling op WW Nee Nee Ja Ja
Flexibel werken Nee Nee Ja Ja
Gedeeltelijke jubileumuitkering Nee Ja Ja Ja
Geen terugbetalingsverplichting Nee Ja Ja Ja
Voorrangspositie bij vacatures Nee Nee Nee Ja
Aanvullende vergoeding pensioenopbouw Nee Nee Vergoeding mogelijk Vergoeding mogelijk
Ondersteuning na verlies functie Nee Nee Ja Ja
Hervatten VWNW-begeleidingstraject Nee Nee Ja Ja
Voorzieningen bij verhuizen Bij wijziging werklocatie Bij wijziging werklocatie Bij wijziging werklocatie en bij andere functie Bij wijzigng werklocatie en bij andere functie
Tijdelijke vergoeding extra reistijd Bij wijziging werklocatie Bij wijziging werklocatie Bij wijziging werklocatie en bij andere functie Bij wijziging werklocatie en bij andere functie
Tijdelijke vergoeding extra reiskosten Bij wijziging werklocatie Bij wijziging werklocatie Bij wijziging werklocatie en bij andere functie Bij wijziging werklocatie en bij andere functie
Aflopende toelage Ja, als de vermindering van toelagen het gevolg is van een reorganisatie Nee Ja Ja
Salarissuppletie en salarisgarantie Nee Nee Ja

Ja

Als u een tijdelijke arbeidsovereenkomst heeft zijn de termijnen van de VWNW-voorzieningen voor u beperkt tot de resterende duur van uw arbeidsovereenkomst.