22.3 Toelage onregelmatige dienst (TOD)

Als u:

  • vanwege uw arbeidspatroon of 
  • omdat u moet overwerken

werkt op de dagen en uren in onderstaande tabel, dan heeft u per aaneengesloten periode van 15 minuten recht op de toelage onregelmatige dienst. De toelage is een percentage van uw salaris en afhankelijk van de dag en van het tijdstip waarop u werkt:
 

Tabel toelage onregelmatige dienst (TOD)
Dag Tijdstip Percentage salaris per uur Maximum bedrag per uur momenteel
Maandag t/m vrijdag 00.00 - 06.00 uur 50% € 12,67
06.00 - 08.00 uur 20% € 5,07
18.00 - 22.00 uur 20% € 5,07
22.00 - 24.00 uur 40% € 10,14
Zaterdag en zondag alle uren 70% € 17,74
Feestdag alle uren 100% € 25,35

Als u werkt op de tijdstippen waarvoor een percentage van 20% geldt, heeft u alleen recht op de toelage als u:

  • in de ochtenduren bent begonnen met werken voor 7.00 uur of
  • in de avonduren bent geëindigd met werken na 20.00 uur.