22. Rijksschoonmaakorganisatie

Als u schoonmaker bij de Rijksschoonmaakorganisatie bent, gelden voor u andere salarisschalen en is ook de manier waarop u binnen uw salarisschaal een periodieke loonsverhoging krijgt anders. Daarnaast geldt een aanvullende bepaling voor de diensttijd die meetelt voor uw jubileumuitkering en is uw individueel keuzebudget anders.

Salaris

Voor u geldt de salarisschaal die bij uw functie hoort zoals vermeld in de tabel aan het einde van dit hoofdstuk. Uw inschaling in deze salarisschaal is afhankelijk van uw leeftijd en van uw diensttijd als schoonmaker bij de Rijksschoonmaakorganisatie. Uw diensttijd in dienst als schoonmaker in de schoonmaakbranche voorafgaand aan uw overkomst naar de Rijksschoonmaakorganisatie telt daarbij mee. Ook uw diensttijd als schoonmaker bij een andere organisatie binnen de sector Rijk telt hierbij mee. Wanneer u twaalf maanden of langer geen arbeidsovereenkomst met de Staat heeft en daarna weer schoonmaker bij de Rijksschoonmaakorganisatie wordt, telt uw voorgaande diensttijd niet meer mee voor uw inschaling.

Zolang u nog niet het hoogste bedrag in uw salarisschaal heeft bereikt wordt uw salaris iedere twaalf maanden verhoogd. Dit is alleen niet het geval als u in die twaalf maanden zes maanden of langer niet heeft gewerkt vanwege bijzonder verlof of vanwege arbeidsongeschiktheid die niet het gevolg is van zwangerschaps- of bevallingsverlof.

Aanvulling op salaris

U heeft recht op een maandelijkse aanvulling op uw salaris van momenteel 1,4% van uw salaris. De aanvulling op uw salaris telt niet mee voor de berekening van uw IKB-budget. De aanvulling telt wel mee voor de berekening van uw PAS-aanvulling als u deelneemt aan de PAS-regeling en ook voor het bepalen van de hoogte van een salarisgarantie of salarissuppletie in verband met het VWNW-beleid.

Diensttijd jubileumuitkering en PAS-regeling

In aanvulling op de bepalingen over de jubileumuitkering en over de PAS-regeling geldt voor u dat daarvoor ook de diensttijd meetelt die u heeft gewerkt als schoonmaker in de schoonmaakbranche. Dit betreft alleen uw diensttijd voorafgaand aan uw overkomst naar de Rijksschoonmaakorganisatie vanwege de overheveling van uw taken van de schoonmaakbranche naar de Rijksschoonmaakorganisatie.

Individueel Keuzebudget

In afwijking van de bepaling over de uitbetaling van uw IKB-budget van 16,37% geldt voor u dat u daarvan 6,5% maandelijks krijgt uitbetaald. In voorgaande jaren ontving u 6,5% van uw eindejaarsuitkering maandelijks. Deze manier van uitbetalen heeft te maken met de afspraak over de netto-inkomensgarantie voor de schoonmakers die zijn overgekomen uit de schoonmaakbranche.

Voor sommige schoonmakers geldt een overgangsbepaling.

Salarisschalen en maandbedragen

Salarisschalen en maandbedragen die momenteel gelden

Groep Functies Leeftijd of diensttijd Maandbedrag
1.
 • Medewerker algemeen schoonmaakonderhoud I
 • Medewerker schoonmaakonderhoud transportmiddelen I
 • Schoonmaakmedewerker keuken/catering I
17 jaar of jonger € 671,90*
18 jaar € 850,50*
19 jaar € 1.020,60*
20 jaar € 1.360,80*
21 jaar of ouder:
 • 0 dienstjaren
€ 1.701,00*
 • 1 dienstjaar
€ 1.701,00*
 • 2 dienstjaren
€ 1.704,92
 • 3 dienstjaren
€ 1.763,03
 • 4 of meer dienstjaren
€ 1.823,10
2.
 • Medewerker algemeen schoonmaakonderhoud II
 • Medewerker schoonmaakonderhoud en services I
 • Medewerker schoonmaakonderhoud transportmiddelen II
 • Medewerker schoonmaakonderhoud vloeren I
 • Schoonmaakmedewerker keuken/catering II
17 jaar of jonger € 671,90*
18 jaar € 850,50*
19 jaar € 1.020,60*
20 jaar € 1.360,80*
21 jaar of ouder:
 • 0 dienstjaren
€ 1.701,00*
 • 1 dienstjaar
€ 1.731,83
 • 2 dienstjaren
€ 1.795,78
 • 3 dienstjaren
€ 1.860,40
 • 4 of meer dienstjaren
€ 1.927,00
3.
 • Medewerker schoonmaakonderhoud transportmiddelen III
 • Medewerker schoonmaakonderhoud en services II
 • Medewerker schoonmaakonderhoud vloeren II
 • Meewerkend voorman/-vrouw algemeen schoonmaakonderhoud I
17 jaar of jonger € 690,02
18 jaar € 887,82
19 jaar € 1.077,49
20 jaar € 1.360,80*
21 jaar of ouder:
 • 0 dienstjaren
€ 1.751,04
 • 1 dienstjaar
€ 1.817,13
 • 2 dienstjaren
€ 1.890,72
 • 3 dienstjaren
€ 1.955,34
 • 4 of meer dienstjaren
€ 2.025,86
4.
 • Medewerker schoonmaakonderhoud en services III
 • Medewerker schoonmaakonderhoud vloeren III
 • Meewerkend voorman/-vrouw algemeen schoonmaakonderhoud II
17 jaar of jonger € 746,57
18 jaar € 941,64
19 jaar € 1.142,25
20 jaar € 1.403,23
21 jaar of ouder:
 • 0 dienstjaren
€ 1.850,29
 • 1 dienstjaar
€ 1.917,72
 • 2 dienstjaren
€ 1.991,57
 • 3 dienstjaren
€ 2.061,89
 • 4 of meer dienstjaren
€ 2.130,82
5.
 • (Ambulant) objectleider algemeen schoonmaakonderhoud I
17 jaar of jonger € 783,20
18 jaar € 982,98
19 jaar € 1.191,77
20 jaar € 1.429,87
21 jaar of ouder:
 • 0 dienstjaren
€ 1.927,00
 • 1 dienstjaar
€ 1.999,10
 • 2 dienstjaren
€ 2.072,42
 • 3 dienstjaren
€ 2.149,21
 • 4 of meer dienstjaren
€ 2.221,15
6.
 • (Ambulant) objectleider algemeen schoonmaakonderhoud II
 • (Ambulant) objectleider algemeen schoonmaakonderhoud III
17 jaar of jonger € 827,79
18 jaar € 1.040,60
19 jaar € 1.259,98
20 jaar € 1.487,12
21 jaar of ouder:
 • 0 dienstjaren
€ 2.032,17
 • 1 dienstjaar
€ 2.108,47
 • 2 dienstjaren
€ 2.186,33
 • 3 dienstjaren
€ 2.263,33
 • 4 of meer dienstjaren
€ 2.336,81
De bedragen gemarkeerd met het teken * zijn verhoogd naar het WML-niveau per 1 juli 2021