22. Vervallen

Dit hoofdstuk is met ingang van 1 januari 2022 vervallen vanwege de afspraak in het Akkoord over CAO Rijk (1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022) om de schoonmakers in dienst van de Rijksschoonmaakorganisatie op te nemen in het Functiegebouw Rijk. Voor deze schoonmakers geldt nog wel een overgangsbepaling.