22. Gereserveerd voor verwerking Roosterafspraken

In het Akkoord over CAO Rijk 2022-2024 zijn in paragraaf 4 roosterafspraken opgenomen. Deze zullen vanaf 1 januari 2024 in dit hoofdstuk worden opgenomen, dat zal gaan over aanvullende en afwijkende arbeidsvoorwaarden van werknemers die regelmatig of vrij regelmatig moeten werken op andere tijden dan op maandag tot en met vrijdag tussen 8 en 18 uur.