22. Werken in roosterdienst

Als u vanwege uw arbeidspatroon regelmatig of vrij regelmatig moet werken op andere tijden dan op maandag tot en met vrijdag tussen 8 en 18 uur dan werkt u in roosterdienst en zijn de aanvullende en afwijkende arbeidsvoorwaarden van dit hoofdstuk op u van toepassing. 

Over een aantal bepalingen in dit hoofdstuk moet uw werkgever overleggen met de vakbonden en de ondernemingsraad. Dit is per onderwerp waar dat voor geldt steeds vermeld in dit hoofdstuk.