Uitleg cao-partijen: vervangende toelage

Vervangende toelage

De hoogte van de vervangende toelage wordt maandelijks vastgesteld op basis van het gemiddelde bedrag dat u over de afgelopen twaalf maanden heeft ontvangen aan de volgende vijf toelagen:

  • toelage onregelmatige dienst
  • aanvullende toelage onregelmatige dienst
  • toelage werktijdverschuiving
  • toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst en
  • toelage vrijwillige nachtdienst 

Heeft u de afgelopen twaalf maanden een vervangende toelage ontvangen? Dan telt dat bedrag ook mee bij het bepalen van de hoogte van de vervangende toelage die u in een latere maand ontvangt.

Voorbeeld 1
U ontvangt vanaf februari 2024 een vervangende toelage. De hoogte daarvan is in februari 2024 gelijk aan het gemiddelde bedrag dat u over de afgelopen twaalf maanden heeft ontvangen aan:

  • de bovengenoemde vijf toelagen in de periode van februari 2023 tot en met januari 2024. 

Voorbeeld 2
U ontvangt sinds januari 2024 een vervangende toelage, omdat u niet werkt vanwege ziekte. De hoogte van de vervangende toelage die u ontvangt in juni 2024 is het gemiddelde bedrag dat u over de afgelopen twaalf maanden heeft ontvangen aan:

  • de bovengenoemde vijf toelagen in de periode van juni 2023 tot en met december 2023 en
  • de vervangende toelagen in de periode van januari 2024 tot en met mei 2024

Voorbeeld 3 
U wilt gebruik maken van uw recht op (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof en spreekt twee maanden voor de ingangsdatum af dat u 65 weken lang iedere woensdag overdag ouderschapsverlof wilt opnemen. Omdat u nog geen arbeidspatroon heeft voor de periode dat u ouderschapsverlof opneemt, heeft u tijdens de uren dat u ouderschapsverlof geniet recht op de vervangende toelage.

  • De hoogte van de vervangende toelage die u ontvangt is het gemiddelde bedrag dat u over de afgelopen twaalf maanden heeft ontvangen aan de bovengenoemde vijf toelagen plus (vanaf de dertiende maand) de vervangende toelage.