CAO Rijk 2021 en uitleg van cao-partijen met wijzigingen en indexeringen per 1 januari 2022

Dit is de actuele versie van de CAO Rijk 2021 en de actuele versie van de uitleg van cao-partijen daarbij.

Aan deze tweede versie van de CAO Rijk 2021 en uitleg van cao-partijen zijn de afspraken toegevoegd die ingaan per 1 januari 2022 en de indexatie van diverse bedragen per die datum.

De uitleg over de bepalingen in de cao op deze website (online en als afzonderlijk document via deze pagina) vormen voor werknemers in de sector Rijk een geheel met de cao en het personeelsreglement van hun organisatie. Als de uitleg onbedoeld afwijkt van wat wettelijk of in deze cao is geregeld, dan zijn de wet en de cao bepalend.