CAO Rijk 2022-2024, versie vastgesteld op 6 oktober 2022

CAO Rijk 2022-2024

Dit is de actuele versie van de CAO Rijk 2022-2024. Hierin zijn de meeste afspraken verwerkt van het Akkoord over CAO Rijk 2022-2024 die vakbonden en werkgever Rijk hebben gesloten. Dit betreft:

  • de loonafspraak per 1 juli 2022
  • de afspraken die al zijn ingegaan of ingaan per 1 januari 2023.

De loonafspraken per 1 april 2023 en per 1 januari 2024 - zie voor de bedragen bijlage 1 van het akkoord - worden per die datum in de online-versie aangepast. De afspraken in het akkoord over roosteren die ingaan per 1 januari 2024 (zie paragraaf 4 en bijlage 2 van het akkoord) worden begin 2023 in de cao opgenomen. Zodra dit is gedaan zal het worden gemeld op deze site.

Uitleg van cao-partijen

De uitleg over de bepalingen in de cao op deze website (online en als afzonderlijk document via deze pagina) vormen voor werknemers in de sector Rijk een geheel met de cao en het personeelsreglement van hun organisatie. Als de uitleg onbedoeld afwijkt van wat wettelijk of in deze cao is geregeld, dan zijn de wet en de cao bepalend.