CAO Rijk 2022-2024, versie met aanpassingen en indexaties per 1 januari 2023

De CAO Rijk regelt de arbeidsvoorwaarden van werknemers in dienst bij de sector Rijk.

CAO Rijk 2022-2024

In deze versie van de CAO Rijk 2022-2024 en uitleg van cao-partijen zijn de indexaties van diverse bedragen per 1 januari 2023 verwerkt en enkele kleine aanpassingen per die datum. Dit betreft:

  • een uitkering voor deelnemers aan de RVU bij overlijden
  • het moment van waardebepaling voor het kopen of verkopen van IKB-verlof
  • verduidelijking van de samenloop van een SBF-uitkering en IKB-spaarverlof, inclusief overgangsmaatregel en
  • vereenvoudiging compensatiemaatregel waarde IKB-uur over het jaar 2022.

De loonafspraken per 1 april 2023 en per 1 januari 2024 - zie voor de bedragen bijlage 1 van het akkoord - worden per die datum in de online-versie aangepast. De afspraken in het akkoord over roosteren die ingaan per 1 januari 2024 (zie paragraaf 4 en bijlage 2 van het akkoord) worden begin 2023 in de cao opgenomen. Zodra dit is gedaan zal het worden gemeld op deze site.

Uitleg van cao-partijen

De uitleg over de bepalingen in de cao op deze website (online en als afzonderlijk document via deze pagina) vormen voor werknemers in de sector Rijk een geheel met de cao en het personeelsreglement van hun organisatie. Als de uitleg onbedoeld afwijkt van wat wettelijk of in deze cao is geregeld, dan zijn de wet en de cao bepalend.