CAO Rijk 2024-2025, versie vastgesteld op 27 juni 2024

De CAO Rijk regelt de arbeidsvoorwaarden van werknemers in dienst bij de sector Rijk.

CAO Rijk 2024-2025

Op 24 april 2024 hebben vakbonden en werkgever Rijk het Akkoord over CAO Rijk 2024-2025 gesloten. De loonafspraak per 1 juli 2024 zoals opgenomen in dit akkoord is verwerkt in de relevante salaristabellen en overige bedragen van de cao. De overige afspraken in dit akkoord zijn – voor zover nodig – ook verwerkt in de cao. De afspraken in het akkoord die ingaan per 1 januari 2025 – waaronder het fiscaal vriendelijke IKB-doel aflossen studieschuld en de gedeeltelijke jubileumuitkering bij AOW-ontslag - worden per die datum in de cao opgenomen.

Uitleg van cao-partijen

De uitleg over de bepalingen in de cao op deze website (online en als afzonderlijk document via deze pagina) vormen voor werknemers in de sector Rijk een geheel met de cao en het personeelsreglement van hun organisatie. Als de uitleg onbedoeld afwijkt van wat wettelijk of in deze cao is geregeld, dan zijn de wet en de cao bepalend.