Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen 2020-2024, versie ondertekening november 2019

De Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen (ACRU) regelt de bijzondere aanspraken voorafgaand aan, tijdens en na afloop van uw uitzending naar een post in het buitenland. Deze aanspraken zijn deels aanvullend op en deels afwijkend van de aanspraken die zijn geregeld in de CAO Rijk.