CAO Rijk 2021 en uitleg van cao-partijen met indexeringen per 1 juli 2022

De CAO Rijk regelt de arbeidsvoorwaarden van werknemers in dienst bij de sector Rijk.

In deze versie van de CAO Rijk 2021 zijn ten opzichte van de versie per 1 januari 2022 de  volgende per 1 juli 2022 geindexeerde bedragen gewijzigd:

  • de bedragen van de salarisschaal voor arbeidsbeperkten die geen functie binnen het Functiegebouw Rijk kunnen vervullen (hoofdstuk 18 van de cao)
  • de vergoedingsbedragen voor dienstreizen naar het buitenland (bijlage 6 van de cao).