22.5 Aanvullende toelage onregelmatige dienst (Aanvullende TOD)

Als u in een kalendermaand een toelage onregelmatige dienst ontvangt, heeft u die maand ook recht op een aanvullende toelage van € 50. De toelage stopt als u langer dan een kalendermaand – om een andere reden dan vanwege vakantie, verlof of arbeidsongeschiktheid – niet werkt op andere tijden dan op maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur.