Pilot duurzame cao

De pilot duurzame CAO Rijk is een gezamenlijke afspraak van de vakbonden en de Werkgever Rijk. In de nieuwe CAO Rijk 2024-2025 is een vervolg van de pilot afgesproken. De opgehaalde inzichten van medewerkers uit deel één van de pilot gebruiken we voor grotere impactprojecten. Deze projecten worden uitgevoerd in samenwerking met collega’s uit de rijksbedrijfsvoering. De veertien experimenten uit fase een zijn hiervoor verdeeld over zes thema’s: 

  • Werkplek
  • Mobiliteit
  • Gedrag & Cultuur
  • ICT
  • Eten & Drinken
  • Ondersteuning duurzame individuele keuzes (IDKB).

Afhankelijk van de resultaten wordt de opbrengst klaargemaakt voor implementatie in de cao of in de bedrijfsvoering. In het nieuwe cao-akkoord zijn een aantal resultaten uit het eerste deel van de pilot opgenomen. 

Voice over video pilot cao
 
De wereld kantelt. 
 
Wachten we af, of komen we in beweging?

Het Rijk zet de knop om 


Wij staan op

Voor alle 140.000 rijkscollega’s.

Van schoonmakers, ICT-ers tot inspecteurs

Onze ambitie? …de meest duurzame cao 

Wij zijn van doen en doorbreken silo’s

Een andere aanpak, aan de randen van het systeem, geeft inzichten van werknemers door aan de werkgever  


Van nieuw naar hergebruik 
 
Van beton naar groen.
 
Van energievreters naar -gevers

Kleine experimenten worden groots

In hoog tempo

Van idee naar schets

Experimenteren

Leren

Startend van onderop
 
Hordes nemend

In co – creatie 

Bieden wij perspectief,en brengen beweging.
 
Klaar voor de volgende stap

Met jou?

De Pilot duurzame cao krijgt vorm onder begeleiding van het rijksbrede programmateam Denk Doe Duurzaam