Pilot duurzame cao

Tijdens de onderhandelingen over de CAO Rijk 2022-2024 hebben vakbonden en werkgever Rijk een pilot afgesproken voor verduurzaming van de cao. De bedoeling is om duurzame ideeën uit te proberen, om ze daarna als dat kan rijksbreed door te voeren. Uit de ruim 300 ingestuurde ideeën zijn er veertien geselecteerd. Deze zijn de afgelopen maanden onder professionele begeleiding verder uitgewerkt om van idee naar actie te komen. 

Voice over video pilot cao
 
De wereld kantelt. 
 
Wachten we af, of komen we in beweging?

Het Rijk zet de knop om 


Wij staan op

Voor alle 140.000 rijkscollega’s.

Van schoonmakers, ICT-ers tot inspecteurs

Onze ambitie? …de meest duurzame cao 

Wij zijn van doen en doorbreken silo’s

Een andere aanpak, aan de randen van het systeem, geeft inzichten van werknemers door aan de werkgever  


Van nieuw naar hergebruik 
 
Van beton naar groen.
 
Van energievreters naar -gevers

Kleine experimenten worden groots

In hoog tempo

Van idee naar schets

Experimenteren

Leren

Startend van onderop
 
Hordes nemend

In co – creatie 

Bieden wij perspectief,en brengen beweging.
 
Klaar voor de volgende stap

Met jou?

De Pilot duurzame cao krijgt vorm onder begeleiding van het rijksbrede programmateam Denk Doe Duurzaam