Overzicht onderwerpen met uitleg cao-partijen

Van een aantal onderwerpen vinden cao-partijen het gewenst om daarover uitleg te geven. Als er uitleg beschikbaar is, is er aan het einde van de bepaling een verwijzing opgenomen naar die uitleg. Onderstaand is per hoofdstuk een overzicht gegeven van alle onderwerpen waarover uitleg van cao-partijen is. Voor hoofdstukken die niet in dit overzicht staan is  geen uitleg gegeven.

Uitleg bij: